תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לט

א ומן תכלא וארגוונא וצבע זהורי, עבדו לבושי שימושא לשמשא בקודשא; ועבדו ית לבושי קודשא, דלאהרון, כמא דפקיד ה', ית משה.  {פ}

ב ועבד, ית איפודא:  דהבא, תכלא וארגוונא וצבע זהורי--ובוץ שזיר.  ג ורדידו ית טסי דדהבא, וקציצו חוטין, למעבד בגו תכלא ובגו ארגוונא, ובגו צבע זהורי ובגו בוצא--עובד, אומן.  ד כתפין עבדו ליה, מלפפן--על תרין סטרוהי, מלפף.  ה והמיין תיקוניה דעלוהי, מיניה הוא כעובדוהי, דהבא תכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ שזיר--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

ו ועבדו ית אבני בורלא, משקען מרמצן דדהב, גליפן כתב מפרש, על שמהת בני ישראל.  ז ושווי יתהון, על כתפי איפודא--אבני דוכרנא, לבני ישראל:  כמא דפקיד ה', ית משה.  {פ}

ח ועבד ית חושנא עובד אומן, כעובד איפודא:  דהבא, תכלא וארגוונא וצבע זהורי--ובוץ שזיר.  ט מרובע הוה עיף, עבדו ית חושנא--זרתא אורכיה וזרתא פותייה, עיף.  י ואשלימו ביה--ארבעא, סדרין דאבן טבא:  סדרא קדמאה, סמקן ירקן וברקן--סדרא, חד.  יא וסדרא, תניינא--אזמרגדין שבזיז, וסבהלום.  יב וסדרא, תליתאה--קנכירי טרקיא, ועין עגלא.  יג וסדרא, רביעאה--כרום ימא ובורלא, ופנתירי:  משקען מרמצן בדהב, באשלמותהון.  יד ואבניא על שמהת בני ישראל אינין, תרתא עסרי--על שמהתהון:  כתב מפרש כגלף דעזקא גבר על שמיה, לתרי עסר שבטין.  טו ועבדו על חושנא תיכין מתחמן, עובד גדילו, דדהב, דכי.  טז ועבדו, תרתין מרמצן דדהב, ותרתין, עזקן דדהב; ויהבו, ית תרתין עזקתא, על תרין, סטרי חושנא.  יז ויהבו, תרתין גדילן דדהב, על תרתין, עזקתא--על סטרי, חושנא.  יח וית תרתין גדילן דעל תרין סטרוהי, יהבו על תרתין מרמצתא; ויהבונין על כתפי איפודא, לוקביל אפוהי.  יט ועבדו, תרתין עזקן דדהב, ושוויאו, על תרין סטרי חושנא:  על ספתיה--דלעברא דאיפודא, לגיו.  כ ועבדו, תרתין עזקן דדהב, ויהבונין על תרין כתפי איפודא מלרע מלוקביל אפוהי, לוקביל בית לופי--מעילווי, להמיין איפודא.  כא ואחדו ית חושנא מעזקתיה לעזקת איפודא בחוטא דתכילתא, למהוי על המיין איפודא, ולא יתפרק חושנא, מעילווי איפודא--כמא דפקיד ה', ית משה.  {פ}

כב ועבד ית מעיל איפודא, עובד מחי, גמיר, תכלא.  כג ופומיה דמעילא כפיל לגוויה, כפום שריין; תורא מקף לפומיה סחור סחור, לא יתבזע.  כד ועבדו, על שיפולי מעילא, רימוני, תכלא וארגוונא וצבע זהורי--שזיר.  כה ועבדו זגין, דדהב דכי; ויהבו ית זגיא בגו רימוניא, על שיפולי מעילא סחור סחור--בגו, רימוניא.  כו זגא ורימונא זגא ורימונא, על שיפולי מעילא סחור סחור, לשמשא, כמא דפקיד ה' ית משה.  {ס}

כז ועבדו ית כיתונין דבוצא, עובד מחי, לאהרון, ולבנוהי.  כח וית מצנפתא דבוצא, וית שבח קובעיא דבוצא, וית מכנסי בוצא, דבוץ שזיר.  כט וית המיינא דבוץ שזיר, ותכלא וארגוונא וצבע זהורי--עובד צייר:  כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

ל ועבדו ית ציצא כלילא דקודשא, דדהב דכי; וכתבו עלוהי, כתב מפרש--קודש, לה'.  לא ויהבו עלוהי חוטא דתכילתא, למיתן על מצנפתא מלעילא, כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

לב ושלימת--כל עבידת, משכנא משכן זמנא; ועבדו, בני ישראל--ככול דפקיד ה' ית משה, כין עבדו.  {פ}

לג ואיתיאו ית משכנא לוות משה, ית משכנא וית כל מנוהי, פורפוהי דפוהי, עברוהי ועמודוהי וסמכוהי.  לד וית חופאה דמשכי דכרי, מסומקי, וית חופאה, דמשכי ססגונא; וית, פרוכתא דפרסא.  לה ית ארונא דסהדותא, וית אריחוהי; וית, כפורתא.  לו ית פתורא, ית כל מנוהי, וית, לחים אפיא.  לז ית מנרתא דכיתא ית בוצינהא, בוציני סדרא--וית כל מנהא; וית, משחא דאנהרותא.  לח וית, מדבחא דדהבא, וית משחא דרבותא, וית קטורת בוסמיא; וית, פרסא דתרע משכנא.  לט ית מדבחא דנחשא, וית סרדא דנחשא דיליה, ית אריחוהי, וית כל מנוהי; ית כיורא, וית בסיסיה.  מ ית סרדי דרתא ית עמודהא וית סמכהא, וית פרסא לתרע דרתא, ית אטונוהי, וסיכהא; וית, כל מני פולחן משכנא--למשכן זמנא.  מא ית לבושי שימושא, לשמשא בקודשא; ית לבושי קודשא לאהרון כהנא, וית לבושי בנוהי לשמשא.  מב ככול דפקיד ה', ית משה:  כין עבדו בני ישראל, ית כל פולחנא.  מג וחזא משה ית כל עבידתא, והא עבדו יתה--כמא דפקיד ה', כין עבדו; ובריך יתהון, משה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ