תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לח

א ועבד ית מדבחא דעלתא, דאעי שיטין:  חמיש אמין אורכיה וחמיש אמין פותייה, מרובע, ותלת אמין, רומיה.  ב ועבד קרנוהי, על ארבע זווייתיה--מיניה, הוואה קרנוהי; וחפא יתיה, נחשא.  ג ועבד ית כל מני מדבחא, ית פסכתירוותא וית מגרופייתא וית מזרקיא, ית צינורייתא, וית מחתייתא; כל מנוהי, עבד נחשא.  ד ועבד למדבחא סרדא, עובד מצדתא דנחשא, תחות סוביביה מלרע, עד פלגיה.  ה ואתיך ארבע עזקן, בארבע זווייתא--לסרדא דנחשא:  אתרא, לאריחיא.  ו ועבד ית אריחיא, דאעי שיטין; וחפא יתהון, נחשא.  ז ואעיל ית אריחיא בעזקתא, על סטרי מדבחא, למיטל יתיה, בהון; חליל לוחין, עבד יתיה.  {ס}

ח ועבד, ית כיורא דנחשא, וית, בסיסיה דנחשא--במחזיית, נשיא, דאתיין לצלאה, בתרע משכן זמנא.  {ס}

ט ועבד, ית דרתא:  לרוח עיבר דרומא, סרדי דרתא דבוץ שזיר, מאה, אמין.  י עמודיהון עסרין, וסמכיהון עסרין דנחשא; ווי עמודיא וכיבושיהון, כסף.  יא ולרוח ציפונא, מאה אמין--עמודיהון עסרין, וסמכיהון עסרין דנחשא; ווי עמודיא וכיבושיהון, כסף.  יב ולרוח מערבא, סרדי חמשין אמין--עמודיהון עסרא, וסמכיהון עסרא; ווי עמודיא וכיבושיהון, כסף.  יג ולרוח קידומא מדנחא, חמשין אמין.  יד סרדי חמיש עסרי אמין, לעברא; עמודיהון תלתא, וסמכיהון תלתא.  טו ולעברא תניינא, מכא ומכא לתרע דרתא, סרדי, חמיש עסרי אמין; עמודיהון תלתא, וסמכיהון תלתא.  טז כל סרדי דרתא סחור סחור, דבוץ שזיר.  יז וסמכיא לעמודיא, דנחשא, ווי עמודיא וכיבושיהון כסף, וחיפוי רישיהון כסף; ואינון מכובשין כסף, כול עמודי דרתא.  יח ופרסא דתרע דרתא, עובד צייר--דתכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ שזיר; ועסרין אמין, אורכא, ורומא בפותיא חמיש אמין, לוקביל סרדי דרתא.  יט ועמודיהון, ארבעא, וסמכיהון ארבעא, דנחשא; וויהון כסף, וחיפוי רישיהון וכיבושיהון כסף.  כ וכל סיכיא למשכנא ולדרתא, סחור סחור--דנחשא.  {ס}

כא אילין מנייני משכנא משכנא דסהדותא, דאתמניאו על מימרא דמשה:  פולחן, ליוואי, בידא דאיתמר, בר אהרון כהנא.  כב ובצלאל בר אורי בר חור, לשבטא דיהודה, עבד, ית כל דפקיד ה' ית משה.  כג ועימיה, אוהליאב בר אחיסמך לשבטא דדן--נגר ואומן; וצייר, בתכלא ובארגוונא, ובצבע זהורי, ובבוצא.  {ס}

כד כל דהבא, דאתעביד לעבידתא, בכול, עבידת קודשא--והוה דהב ארמותא, עסרין ותשע ככרין, ושבע מאה ותלתין סלעין, בסלעי קודשא.  כה וכסף מנייני כנשתא, מאה ככרין; ואלף ושבע מאה ושבעין וחמיש, סלעין--בסלעי קודשא.  כו תקלא, לגולגולתא, פלגות סלעא, בסלעי קודשא--לכול דעבר על מנייניא, מבר עסרין שנין ולעילא, לשית מאה ותלתא אלפין, וחמיש מאה וחמשין.  כז והוואה, מאה ככרי כספא, לאתכא ית סמכי קודשא, וית סמכי פרוכתא:  מאה סמכין למאה ככרין, ככרא לסמכא.  כח וית אלף ושבע מאה, ושבעין וחמיש, עבד ווין, לעמודיא; וחפי רישיהון, וכביש יתהון.  כט ונחש ארמותא, שבעין ככרין, ותרין אלפין וארבע מאה, סלעין.  ל ועבד בה, ית סמכי תרע משכן זמנא, וית מדבחא דנחשא, וית סרדא דנחשא דיליה; וית, כל מני מדבחא.  לא וית סמכי דרתא סחור סחור, וית סמכי תרע דרתא; וית כל סיכי משכנא וית כל סיכי דרתא, סחור סחור. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ