תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לו

א ויעביד בצלאל ואוהליאב וכול גבר חכים ליבא, דיהב ה' חוכמתא וסוכלתנותא בהון, למידע למעבד, ית כל עבידת פולחן קודשא--לכול דפקיד, ה'.  ב וקרא משה, לבצלאל ולאוהליאב, ולכל גבר חכים ליבא, דיהב ה' חוכמתא בליביה--כול דאתרעי ליביה, למקרב לעבידתא למעבד יתה.  ג ונסיבו מן קודם משה, ית כל אפרשותא דאיתיאו בני ישראל לעבידת פולחן קודשא--למעבד יתה; ואינון מיתן ליה עוד, נדבתא--בצפר בצפר.  ד ואתו, כל חכימיא, דעבדין, ית כל עבידת קודשא--גבר גבר מעבידתיה, דאינון עבדין.  ה ואמרו למשה למימר, מסגן עמא לאיתאה, מיסת פולחנא לעבידתא, דפקיד ה' למעבד יתה.  ו ופקיד משה, ואעברו כרוז במשריתא למימר, גבר ואיתא לא יעבדון עוד עבידתא, לאפרשות קודשא; ופסק עמא, מלאיתאה.  ז ועבידתא, הות מיסת לכל עבידתא--למעבד יתה; ויתרת.  {ס}

ח ועבדו כל חכימי ליבא בעבדי עבידתא, ית משכנא--עסר יריען:  דבוץ שזיר, ותכלא וארגוונא וצבע זהורי--צורת כרובין עובד אומן, עבד יתהון.  ט אורכא דיריעתא חדא, עסרין ותמני אמין, ופותיא ארבע אמין, דיריעתא חדא:  משחתא חדא, לכל יריעתא.  י ולפיף ית חמיש יריען, חדא עם חדא; וחמיש יריען לפיף, חדא עם חדא.  יא ועבד ענובין דתכלא, על ספתא דיריעתא חדא, מסטרא, בית לופי; כין עבד, בספתא דיריעתא, בסטרא, בית לופי תניינא.  יב חמשין ענובין, עבד ביריעתא חדא, וחמשין ענובין עבד בסטרא דיריעתא, דבית לופי תניינא:  מכוונן, ענוביא--חדא, לוקביל חדא.  יג ועבד, חמשין פורפין דדהב; ולפיף ית יריעתא חדא עם חדא, בפורפיא, והוה משכנא, חד.  {פ}

יד ועבד יריען דמעזי, לפרסא על משכנא:  חדא עסרי יריען, עבד יתהון.  טו אורכא דיריעתא חדא, תלתין אמין, וארבע אמין, פותיא דיריעתא חדא:  משחתא חדא, לחדא עסרי יריען.  טז ולפיף ית חמיש יריען, לחוד; וית שית יריען, לחוד.  יז ועבד ענובין חמשין, על ספתא דיריעתא, בסטרא, בית לופי; וחמשין ענובין, עבד על ספתא דיריעתא, דבית לופי, תניינא.  יח ועבד פורפין דנחש, חמשין, ללפפא ית משכנא, למהוי חד.  יט ועבד חופאה למשכנא, דמשכי דכרי מסומקי, וחופאה דמשכי ססגונא, מלעילא.  {ס}

כ ועבד ית דפיא, למשכנא, דאעי שיטין, קיימין.  כא עסר אמין, אורכא דדפא; ואמתא ופלגות אמתא, פותיא דדפא חד.  כב תרין צירין, לדפא חד, משולבין, חד לוקביל חד; כין עבד, לכול דפי משכנא.  כג ועבד ית דפיא, למשכנא:  עסרין דפין, לרוח עיבר דרומא.  כד וארבעין, סמכין דכסף--עבד, תחות עסרין דפין:  תרין סמכין תחות דפא חד, לתרין צירוהי, ותרין סמכין תחות דפא חד, לתרין צירוהי.  כה ולסטר משכנא תניינא, לרוח ציפונא, עבד, עסרין דפין.  כו וארבעין סמכיהון, דכסף--תרין סמכין, תחות דפא חד, ותרין סמכין, תחות דפא חד.  כז ולסייפי משכנא, מערבא, עבד, שיתא דפין.  כח ותרין דפין עבד, לזוויית משכנא--בסופהון.  כט והוו מכוונין, מלרע, וכחדא הוו מכוונין ברישיהון, לעזקתא חדא; כין עבד לתרוויהון, לתרתין זוויין.  ל והוו, תמניא דפין, וסמכיהון דכסף, שיתת עסר סמכין--תרין סמכין תרין סמכין, תחות דפא חד.  לא ועבד עברי, דאעי שיטין--חמשא, לדפי סטר משכנא חד.  לב וחמשא עברין, לדפי סטר משכנא תניינא; וחמשא עברין לדפי משכנא, לסופהון מערבא.  לג ועבד, ית עברא מציעאה, לאעברא בגו דפיא, מן סייפי לסייפי.  לד וית דפיא חפא דהבא, וית עזקתהון עבד דהבא--אתרא, לעבריא; וחפא ית עבריא, דהבא.  לה ועבד, ית פרוכתא, דתכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ שזיר; עובד אומן עבד יתה, צורת כרובין.  לו ועבד לה, ארבעא עמודי שיטין, וחפנון דהבא, וויהון דהבא; ואתיך להון, ארבעא סמכין דכסף.  לז ועבד פרסא לתרע משכנא, דתכלא וארגוונא וצבע זהורי ובוץ שזיר, עובד, צייר.  לח וית עמודוהי חמשא וית וויהון, וחפי רישיהון וכיבושיהון דהבא; וסמכיהון חמשא, דנחשא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ