תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לה

א וכנש משה, ית כל כנשתא דבני ישראל--ואמר להון:  אילין, פתגמיא, דפקיד ה', למעבד יתהון.  ב שיתא יומין, תתעביד עבידתא, וביומא שביעאה יהי לכון קודשא שבא שבתא, קודם ה'; כל דיעביד ביה עבידתא, יתקטיל.  ג לא תבערון אישתא, בכול מותבניכון, ביומא, דשבתא.  {פ}

ד ואמר משה, לכל כנשתא דבני ישראל למימר:  דין פתגמא, דפקיד ה' למימר.  ה סבו מינכון אפרשותא, קודם ה', כול דיתרעי ליביה, ייתי ית אפרשותא קודם ה':  דהבא וכספא, ונחשא.  ו ותכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ ומעזי.  ז ומשכי דדכרי מסומקי ומשכי ססגונא, ואעי שיטין.  ח ומשחא, לאנהרותא; ובוסמיא למשח רבותא, ולקטורת בוסמיא.  ט ואבני בורלא--ואבני, אשלמותא:  לשקעא באיפודא, ובחושנא.  י וכל חכימי ליבא, דבכון, ייתון ויעבדון, ית כל דפקיד ה'.  יא ית משכנא--ית פרסיה, וית חופאיה; פורפוהי, דפוהי, עברוהי, עמודוהי וסמכוהי.  יב ית ארונא וית אריחוהי, ית כפורתא; וית, פרוכתא דפרסא.  יג ית פתורא וית אריחוהי, וית כל מנוהי; וית, לחים אפיא.  יד וית מנרתא דאנהורי וית מנהא, וית בוצינהא; וית, משחא דאנהרותא.  טו וית מדבחא דקטורת בוסמיא, וית אריחוהי, וית משחא דרבותא, וית קטורת בוסמיא; וית פרסא דתרעא, לתרע משכנא.  טז ית מדבחא דעלתא, וית סרדא דנחשא דיליה, ית אריחוהי, וית כל מנוהי; ית כיורא, וית בסיסיה.  יז ית סרדי דרתא, ית עמודוהי וית סמכהא; וית, פרסא דתרע דרתא.  יח ית סיכי משכנא וית סיכי דרתא, וית אטוניהון.  יט ית לבושי שימושא, לשמשא בקודשא:  ית לבושי קודשא לאהרון כהנא, וית לבושי בנוהי לשמשא.  כ ונפקו כל כנשתא דבני ישראל, מן קודם משה.  כא ואתו, כל גבר דאתרעי ליביה; וכול דאשלימת רוחיה עימיה, איתיאו ית אפרשותא קודם ה' לעבידת משכן זמנא ולכל פולחניה, וללבושי, קודשא.  כב ומיתן גובריא, על נשיא; כול דאתרעי ליביה, איתיאו שירין ושבין ועזקן ומחוך כל מן דדהב, וכל גבר, דארים ארמות דהבא קודם ה'.  כג וכל גבר דאשתכח עימיה, תכלא וארגוונא וצבע זהורי--ובוץ ומעזי; ומשכי דדכרי מסומקי ומשכי ססגונא, איתיאו.  כד כל דארים, ארמות כסף ונחש, איתיאו, ית אפרשותא קודם ה'; וכול דאשתכח עימיה אעי שיטין, לכל עבידת פולחנא--איתיאו.  כה וכל איתתא חכימת ליבא, בידהא עזלא; ומיתן כד עזיל, ית תכלא וית ארגוונא, וית צבע זהורי, וית בוצא.  כו וכל נשיא--דאתרעי ליבהון עימהון, בחוכמא:  עזלן, ית מעזיא.  כז ורברביא איתיאו--ית אבני בורלא, וית אבני אשלמותא:  לשקעא באיפודא, ובחושנא.  כח וית בוסמא, וית משחא:  לאנהרותא--ולמשח רבותא, ולקטורת בוסמיא.  כט כל גבר ואיתא, דאתרעי ליבהון עימהון, לאיתאה לכל עבידתא, דפקיד ה' למעבד בידא דמשה--איתיאו בני ישראל נדבתא, קודם ה'.  {פ}

ל ואמר משה לבני ישראל, חזו דרבי ה' בשום, בצלאל בר אורי בר חור, לשבטא דיהודה.  לא ואשלים עימיה, רוח מן קודם ה', בחוכמא בסוכלתנו ובמדע, ובכל עבידא.  לב ולאלפא, אומנוון--למעבד בדהבא ובכספא, ובנחשא.  לג ובאומנות אבן טבא לאשלמא, ובנגרות אעא; למעבד, בכל עבידת אומנוון.  לד ולאלפא, יהב בליביה:  הוא, ואוהליאב בר אחיסמך לשבטא דדן.  לה אשלים עימהון חכימות ליבא, למעבד כל עבידת נגר ואומן, וצייר בתכלא ובארגוונא בצבע זהורי ובבוצא, ומחי; עבדי, כל עבידא, ומלפי, אומנוון. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ