תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כו

א וית משכנא תעביד, עסר יריען:  דבוץ שזיר, ותכלא וארגוונא וצבע זהורי--צורת כרובין עובד אומן, תעביד יתהון.  ב אורכא דיריעתא חדא, עסרין ותמני אמין, ופותיא ארבע אמין, דיריעתא חדא; משחתא חדא, לכל יריעתא.  ג חמיש יריען, יהויין מלפפן, חדא, עם חדא; וחמיש יריען מלפפן, חדא עם חדא.  ד ותעביד ענובין דתכלא, על ספתא דיריעתא חדא, מסטרא, בית לופי; וכין תעביד, בספתא דיריעתא, בסטרא, בית לופי תניינא.  ה חמשין ענובין, תעביד ביריעתא חדא, וחמשין ענובין תעביד בסטרא דיריעתא, דבית לופי תניינא:  מכוונן, ענוביא, חדא, לוקביל חדא.  ו ותעביד, חמשין פורפין דדהב; ותלפיף ית יריעתא חדא עם חדא, בפורפיא, ויהי משכנא, חד.  ז ותעביד יריען דמעזי, לפרסא על משכנא; חדא עסרי יריען, תעביד יתהון.  ח אורכא דיריעתא חדא, תלתין אמין, ופותיא ארבע אמין, דיריעתא חדא; משחתא חדא, לחדא עסרי יריען.  ט ותלפיף ית חמיש יריען, לחוד, וית שית יריען, לחוד; ותעיף ית יריעתא שתיתיתא, לוקביל אפי משכנא.  י ותעביד חמשין ענובין, על ספתא דיריעתא חדא, בסטרא, בית לופי; וחמשין ענובין, על ספתא דיריעתא, דבית לופי, תניינא.  יא ותעביד פורפין דנחש, חמשין; ותעיל ית פורפיא בענוביא, ותלפיף ית משכנא ויהי חד.  יב וסרחא, דיתיר, ביריעת, משכנא--פלגות יריעתא, דיתרא, תסרח, על אחורי משכנא.  יג ואמתא מכא ואמתא מכא, בדיתיר, באורך, יריעת משכנא:  יהי סריח על סטרי משכנא, מכא ומכא--לכסיותיה.  יד ותעביד חופאה למשכנא, דמשכי דכרי מסומקי, וחופאה דמשכי ססגונא, מלעילא.  {פ}

טו ותעביד ית דפיא, למשכנא, דאעי שיטין, קיימין.  טז עסר אמין, אורכא דדפא; ואמתא ופלגות אמתא, פותיא דדפא חד.  יז תרין צירין, לדפא חד--משולבין, חד לוקביל חד; כין תעביד, לכול דפי משכנא.  יח ותעביד ית דפיא, למשכנא, עסרין דפין, לרוח עיבר דרומא.  יט וארבעין, סמכין דכסף, תעביד, תחות עסרין דפין:  תרין סמכין תחות דפא חד, לתרין צירוהי, ותרין סמכין תחות דפא חד, לתרין צירוהי.  כ ולסטר משכנא תניינא, לרוח ציפונא, עסרין, דפין.  כא וארבעין סמכיהון, דכסף:  תרין סמכין, תחות דפא חד, ותרין סמכין, תחות דפא חד.  כב ולסייפי משכנא, מערבא, תעביד, שיתא דפין.  כג ותרין דפין תעביד, לזוויית משכנא--בסופהון.  כד ויהון מכוונין, מלרע, וכחדא יהון מכוונין על רישיהון, לעזקתא חדא; כין יהי לתרוויהון, לתרתין זוויין יהון.  כה ויהון, תמניא דפין, וסמכיהון דכסף, שיתת עסר סמכין:  תרין סמכין, תחות דפא חד, ותרין סמכין, תחות דפא חד.  כו ותעביד עברי, דאעי שיטין, חמשא, לדפי סטר משכנא חד.  כז וחמשא עברין, לדפי סטר משכנא תניינא; וחמשא עברין, לדפי סטר משכנא, לסופהון, מערבא.  כח ועברא מציעאה, בגו דפיא, מעבר, מן סייפי לסייפי.  כט וית דפיא תחפי דהבא, וית עזקתהון תעביד דהבא--אתרא, לעבריא; ותחפי ית עבריא, דהבא.  ל ותקים, ית משכנא:  כהלכתיה--דאיתחזיתא, בטורא.  {ס}

לא ותעביד פרוכתא, דתכלא וארגוונא וצבע זהורי--ובוץ שזיר; עובד אומן יעביד יתה, צורת כרובין.  לב ותיתין יתה, על ארבעא עמודי שיטין, מחופן דהבא, וויהון דהבא--על ארבעא, סמכין דכסף.  לג ותיתין ית פרוכתא, תחות פורפיא, ותעיל לתמן מגיו לפרוכתא, ית ארונא דסהדותא; ותפריש פרוכתא, לכון, בין קודשא, ובין קודש קודשיא.  לד ותיתין, ית כפורתא, על, ארונא דסהדותא--בקודש, קודשיא.  לה ותשווי ית פתורא, מברא לפרוכתא, וית מנרתא לוקביל פתורא, על סטר משכנא דרומא; ופתורא--תיתין, על סטר ציפונא.  לו ותעביד פרסא לתרע משכנא, תכלא וארגוונא וצבע זהורי ובוץ שזיר, עובד, צייר.  לז ותעביד לפרסא, חמשא עמודי שיטין, ותחפי יתהון דהבא, וויהון דהבא; ותתיך להון, חמשא סמכין דנחשא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ