תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יא

א ואמר ה' למשה, עוד מכתש חד אייתי על פרעה ועל מצראי--בתר כין, ישלח יתכון מכא:  כשלחותיה--גמירא, תרכא יתריך יתכון מכא.  ב מליל כען, קודם עמא; וישאלון גבר מן חבריה, ואיתתא מן חברתה, מנין דכסף, ומנין דדהב.  ג ויהב ה' ית עמא לרחמין, בעיני מצראי; אף גוברא משה, רב לחדא בארעא דמצריים, בעיני עבדי פרעה, ובעיני עמא.  {ס}

ד ואמר משה, כדנן אמר ה':  כפלגות ליליא, אנא מתגלי בגו מצריים.  ה וימות כל בוכרא, בארעא דמצריים--מבוכרא דפרעה דעתיד למיתב על כורסי מלכותיה, עד בוכרא דאמתא דבבתר רחיא; וכול, בוכרא דבעירא.  ו ותהי צווחתא רבתא, בכל ארעא דמצריים, דכוותה לא הות, ודכוותה לא תוסיף.  ז ולכול בני ישראל, לא ינזיק כלבא בלישניה למיבח, למאנשא, ועד בעירא--בדיל, דתידעון, דיפריש ה', בין מצראי ובין ישראל.  ח וייחתון כל עבדך אילין לוותי ויבעון מיני למימר, פוק את וכל עמא דעימך, ובתר כין, אפוק; ונפק מלוות פרעה, בתקוף רגז.  {ס}

ט ואמר ה' למשה, לא יקביל מינכון פרעה--בדיל לאסגאה מופתיי, בארעא דמצריים.  י ומשה ואהרון, עבדו ית כל מופתיא האילין--קודם פרעה; ותקיף ה' ית ליבא דפרעה, ולא שלח ית בני ישראל מארעיה.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ