תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ז

א ואמר ה' למשה, חזי דמניתך רב לפרעה; ואהרון אחוך, יהי מתורגמנך.  ב את תמליל, ית כל דאפקדינך; ואהרון אחוך ימליל עם פרעה, וישלח ית בני ישראל מארעיה.  ג ואנא אקשי, ית ליבא דפרעה; ואסגי ית אתוותיי וית מופתיי, בארעא דמצריים.  ד ולא יקביל מינכון פרעה, ואתין ית מחת גבורתי במצריים; ואפיק ית חיליי ית עמי בני ישראל, מארעא דמצריים, בדינין, רברבין.  ה ויידעון מצראי ארי אנא ה', כד ארים ית מחת גבורתי על מצריים; ואפיק ית בני ישראל, מביניהון.  ו ועבד משה, ואהרון--כמא דפקיד ה' יתהון, כין עבדו.  ז ומשה, בר תמנן שנין, ואהרון, בר תמנן ותלת שנין--במללותהון, עם פרעה.  {פ}

ח ואמר ה', למשה ולאהרון למימר.  ט ארי ימליל עימכון פרעה למימר, הבו לכון אתא; ותימר לאהרון, סב ית חוטרך ורמי קודם פרעה--יהי לתנינא.  י ועאל משה ואהרון, לוות פרעה, ועבדו כין, כמא דפקיד ה'; ורמא אהרון ית חוטריה, קודם פרעה וקדם עבדוהי--והוה לתנינא.  יא וקרא, אף פרעה, לחכימיא, ולחרשיא; ועבדו אף אינון חרשי מצריים, בלחשיהון--כין.  יב ורמו גבר חוטריה, והוו לתנינין; ובלע חוטרא דאהרון, ית חוטריהון.  יג ואיתקף ליבא דפרעה, ולא קביל מינהון:  כמא דמליל ה'.  {ס}

יד ואמר ה' למשה, אתייקר ליבא דפרעה; סריב, לשלחא עמא.  טו איזיל לוות פרעה בצפרא, הא נפיק למיא, ותתעתד לקדמותיה, על כיף נהרא; וחוטרא דאתהפיך לחויא, תיסב בידך.  טז ותימר ליה, ה' אלהא דיהודאי שלחני לוותך למימר, שלח ית עמי, ויפלחון קודמיי במדברא; והא לא קבילתא, עד כען.  יז כדנן, אמר ה', בדא תידע, ארי אנא ה':  הא אנא מחי בחוטרא דבידי, על מיא דבנהרא--ויתהפכון לדמא.  יח ונוני דבנהרא ימותון, ויסרי נהרא; וילאון מצראי, למשתי מיא מן נהרא.  {ס}

יט ואמר ה' למשה, אימר לאהרון סב חוטרך וארים ידך על מיא דמצראי על נהריהון על אריתיהון ועל אגמיהון ועל כל בית כנישת מימיהון--ויהון דמא; ויהי דמא בכל ארעא דמצריים, ובמני אעא ובמני אבנא.  כ ועבדו כין משה ואהרון כמא דפקיד ה', וארים בחוטרא ומחא ית מיא דבנהרא, לעיני פרעה, ולעיני עבדוהי; ואתהפיכו כל מיא דבנהרא, לדמא.  כא ונוני דבנהרא מיתו, וסרי נהרא, ולא יכילו מצראי, למשתי מיא מן נהרא; והוה דמא, בכל ארעא דמצריים.  כב ועבדו כין חרשי מצריים, בלחשיהון; ואיתקף ליבא דפרעה ולא קביל מינהון, כמא דמליל ה'.  כג ואתפני פרעה, ועאל לביתיה; ולא שווי ליביה, אף לדא.  כד וחפרו כל מצראי סחרנות נהרא, מיא למשתי:  ארי לא יכילו למשתי, ממיא דבנהרא.  כה ושלימו, שבעא יומין, בתר דמחא ה', ית נהרא.  {פ}

כו ואמר ה' למשה, עול לוות פרעה; ותימר ליה, כדנן אמר ה', שלח ית עמי, ויפלחון קודמיי.  כז ואם מסריב את, לשלחא:  הא אנא, מחי ית כל תחומך--בעורדעניא.  כח וירבי נהרא, עורדעניא, וייסקון וייעלון בביתך, ובאידרון בית משכבך ועל ערסתך; ובבית עבדך ובעמך, ובתנורך ובאצוותך.  כט ובך ובעמך, ובכל עבדך--ייסקון, עורדעניא. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ