תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ה

א ובתר כין, עאלו משה ואהרון, ואמרו, לפרעה:  כדנן אמר ה', אלהא דישראל, שלח ית עמי, וייחגון קודמיי במדברא.  ב ואמר פרעה--שמא דה' לא אתגלי לי דאקביל למימריה, לשלחא ית ישראל:  לא אתגלי לי שמא דה', ואף ית ישראל לא אשלח.  ג ואמרו, אלהא דיהודאי אתגלי עלנא; ניזיל כען מהלך תלתא יומין במדברא, ונדבח קודם ה' אלהנא--דלמא יערעיננא, במות או בקטול.  ד ואמר להון, מלכא דמצריים, למא משה ואהרון, תבטלון ית עמא מעבידתהון; איזילו, לפולחנכון.  ה ואמר פרעה, הא מדסגיאין כען עמא דארעא; ותבטלון יתהון, מפולחנהון.  ו ופקיד פרעה, ביומא ההוא, ית שלטוני עמא, וית סרכוהי למימר.  ז לא תיספון למיתן תבנא לעמא, למרמי לבנין--כמאתמלי ומדקמוהי:  אינון, ייזלון, ויגבבון להון, תבנא.  ח וית סכום לבניא דאינון עבדין מאתמלי ומדקמוהי, תמנון עליהון--לא תמנעון, מיניה:  ארי בטלנין אינון--על כין אינון מצווחין למימר, ניזיל נדבח קודם אלהנא.  ט יתקף פולחנא על גובריא, ויתעסקון בה; ולא יתעסקון, בפתגמין בטילין.  י ונפקו שלטוני עמא, וסרכוהי, ואמרו לעמא, למימר:  כדנן אמר פרעה, לית אנא יהיב לכון תבנא.  יא אתון, איזילו סבו לכון תבנא, מאתר, דתשכחון:  ארי לא יתמנע מפולחנכון, מידעם.  יב ואתבדר עמא, בכל ארעא דמצריים, לגבבא גילי, לתבנא.  יג ושלטוניא, דחקין למימר:  אשלימו עבידתכון פתגם יום ביומיה, כמא דהוויתון עבדין כד מתייהיב לכון תבנא.  יד ולקו, סרכי בני ישראל, דמניאו עליהון, שלטוני פרעה למימר:  מדין לא אשלימתון גזירתכון למרמי לבנין, כמאתמלי ומדקמוהי--אף תמלי, אף יומא דין.  טו ואתו, סרכי בני ישראל, וצווחו קודם פרעה, למימר:  למא מתעביד כדין, לעבדך.  טז תבנא, לא מתייהיב לעבדך, ולבניא אמרין לנא, עבידו; והא עבדך לקן, וחטן עליהון עמך.  יז ואמר בטלנין אתון, בטלנין; על כין אתון אמרין, ניזיל נדבח קודם ה'.  יח וכען איזילו פלחו, ותבנא לא יתייהיב לכון; וסכום לבניא, תיתנון.  יט וחזו סרכי בני ישראל, יתהון--בביש למימר:  לא תמנעון מלבניכון, פתגם יום ביומיה.  כ וערעו ית משה וית אהרון, קיימין לקדמותהון, במיפקהון, מלוות פרעה.  כא ואמרו להון, יתגלי ה' עליכון ויתפרע:  דאבאישתון ית ריחנא, בעיני פרעה ובעיני עבדוהי, למיתן חרבא בידהון, למקטלנא.  כב ותב משה לקדם ה', ואמר:  ה', למא אבאישתא לעמא הדין--למא דנן, שלחתני.  כג ומעידן דעאלית לוות פרעה, למללא בשמך, אבאיש, לעמא הדין; ושיזבא לא שיזיבתא, ית עמך. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ