משנה תורה - ספר זרעים - הלכות מעשר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד


הלכות מעשר

מצות עשה אחת--והיא להפריש מעשר ראשון בכל שנה ושנה משני הזריעה, וליתנו ללויים.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.